Komandni pultovi za nadzor i kontrolisanje industrijskih procesa

Proizvodnja komandnog pulta zahteva detaljnu specifikaciju, po mogućnosti naručilac dostavlja šematski prikaz pulta. Proces projektovanja i proizvodnje može biti prilično složen i zavisi od zahteva naručioca. Komandni pult se proizvodi od čeličnog lima sa stepenom zaštite IP 54, namenjen je ugradnji razvodnih sklopova i elektronske opreme za nadzor i kontrolisanje industrijskih procesa.

Osnovne karakteristike komandnog pulta

  • Proizveden je od čeličnog lima
  • Proizvodi se u dimenzijama na osnovu zahteva naručioca
  • Proizvodi se u bojama na osnovu zahteva naručioca
  • Zaštita plastifikacijom
  • Stepen zaštite IP 54