Razvodni ormari toplotne podstanice

Razvodni ormari toplotne podstanice se koriste u sistemima centralnog grejanja, vodovoda i sanitarne vode za smeštanje potrebne opreme, razdelnika, sabirnika, pumpi, ventila, merno-regulacione opreme. Primenjuju se za ručno ili daljinsko komandovanje pumpama u toplotnim podstanicama. Standardna dimenzija ormara je 600x600x200mm za 2 pumpe a u zavisnosti od broja pumpe gabariti ormara se povećavaju.Imamo atetst Instituta Nikola Tesla.