Razvodni ormari

Razvodni ormari se koriste za ugrađivanje elektro opreme za razvod i upravljanje električnom energijom. Mogu se montirati na zid ili na slobodnostojeće kanale u zavisnosti od veličine. Razvodni ormani služe za upravljanjem strujom u industrijskim pogonima i stambenim objetima

Razvodni ormari su posebno dizajnirane ormari koji se koriste za montažu, organizaciju i zaštitu električnih komponenti u električnim instalacijama. Ovi ormari se koriste u industrijskim postrojenjima, komercijalnim zgradama, stambenim objektima i drugim električnim sistemima kako bi se električne komponente, kao što su sklopke, prekidači, osigurači, merni uređaji i drugi uređaji, smestili na jednom mjestu i zaštitili od spoljnih uticaja.

Razvodni ormari zajedničke potrošnje

Razvodni ormari zajedničke potrošnje

Priključivanje potrošača zajedničke potrošnje u višespratnim stambenim objektima obavlja se preko glavnih osigurava u polju zajedničke potrošnje (RO-ZP).

U instalaciju zajedničke potrošnje stambenog objekta ubraja se:

  1. Instalacija rasvete ulaza,
  2. Stepeništa, podrumska,
  3. Zajedničkih prostorija,
  4. Napajanje dojavne instalacije i zajedničke antenske instalacije,
  5. Napajanje liftova,
  6. Pumpi za vodu i dr.

Priključenje RO-ZP obavlja se u priključno- razvodnom polju zajedničke potrošnje GRMO ili GRO sa sastavom merenja koje određuje angažovana snaga priključenih potrošača. Razvodni ormari zajedničke potrošnje uzraduju se u dimenzijama koje odgovaraju klijentu odnosno uslovima na samom mestu ugradnje. Priključivanje potrošača zajedničke potrošnje u višespratnim stambenim objektima obavlja se preko glavnih osigurača u polju zajedničke potrošnje (RO-ZP).

Razvodni ormani
Razvodni ormani
Razvodni ormani
Razvodni ormani
Razvodni ormani
Razvodni ormani