Kablovska priključna kutija

Kablovska priključna kutija (KPK) je element niskonaponske(NN)mreže ili kablovskog priključka u kome na jednostavan i siguran način može da se izvrši vidno odvajanje jednog ili dva priključka objekta (zgrade) od NN mreže,a postiže se vadjenjem niskonaponskih visokoučinskih (NV) osigurača.

NAMENA I MONTAŽA:

KPK služi za uvodjenje najviše dva kablovska voda NN mreže („ulaz-izlaz“) i za priključenje:

– jednog unutrašnjeg priključka-standardno rešenje KPK;
– dva priključka -dvojna KPK, na primer:dva unutrašnja priključka(usponska voda) za zgradu sa više spratova ili za zgradu sa dva ulaza,dva priključka za objekte male privrede itd.

KPK se montira sa strane ulice ili stalno pristupačnog mesta:

– u zid(fasadu) objekta(zgrade);
– u nadkriveni deo(predulaz)objekta (zgrade).

Izuzetno i uz posebnu saglasnost elektrodistribucije

KPK može da se montira:

– u neku pristupačnu i nenastanjenu prostoriju,na primer: hodnik,
ispod stepeništa ili trema i sl.
– u posebnu namensku prostoriju u koju se uvode i druge instalacije objekta (vodovod,kanalizacija,toplovod);
-kao slobodnostojeća KPK za zasebnim temeljem.

Standardno rešenje KPK se montira u zid(fasadu) objekta (zgrade) tako da gornja ivica KPK bude na visini od 1m do 1.3m iznad stajališta.

Poklopac KPK treba da bude u ravni zida(fasade).
Od stajališta do mesta uvoda u KPK (do zaštitne „kecelje“,tačka 3.5)priključni kablovi se direktno ukopavaju u fasadu objekta.

KPK može da se montira i na spoljašnji zid ili uz fasadu objekta(zgrade).U ovom slučaju se energetski kablovi NN mreže uvode u KPK kroz cevi i uvodnike.